Česká pobočka WebMoney (nákup - prodej)

U Staronové synagogy v Praze

Verified WebMoneyVerified WebMoneyWe accept WebMoney

Získat certifikát

Osobní a základní certifikáty vydává náš obchodní partner :
Registrátor Syedyshev Oleg WMID : 981434194552

Certifikát WebMoney pro organizace

Systém WebMoney Transfer je navržen tak, že každé číslo WMID představuje jednoho konkrétního skutečného držitele – fyzickou osobu, občana té či oné země. Jakákoli manipulace s elektronickou peněženkou musí být adresná.

Co dělat, pokud chce využít číslo WMID nějaká firma či organizace? Centrum certifikace a garanti systému připravili jednoduchý postup, kdy jsou k certifikátu fyzické osoby připojeny atributy společnosti nebo údaje soukromého podnikatele.

Jak postupovat v této situaci?

1. Je potřeba zplnomocnit zaměstnance firmy nebo organizace, který bude jménem svého zaměstnavatele přímo spolupracovat se systémem WebMoney.

2. Dotyčný zaměstnanec se zaregistruje v systému WebMoney jako fyzická osoba a bude mu vystaven Osobní certifikát a číslo WMID.

3. Poté je nutné kontaktovat svého garanta kvůli podepsání podmínek a připojení dodatku s údaji právnické osoby k certifikátu.

4. V panelu nastavení certifikátu je nutné aktivovat tuto službu.

Garanti systému:

Ukrajina - "Ukrajinská garanční agentura"

Rusko - "Garanční agentura"

Bělorusko - "Technobank"

Uzbekistán - "TILLO-GARANT"


Právnické osoby, které jsou zaregistrované v ostatních zemích (tedy kromě Ukrajiny, Rusky, Běloruska a Uzbekistánu), a také právnické osoby, které chtějí přijímat od klientů měnu WMZ, musí vyplnit doporučení pro zplnomocněného zástupce garantů ze seznamu na adrese:
http://www.wmtransfer.com/eng/merchants/


Pokud chce firma či organizace zautomatizovat příjem platby WebMoney, je nutné použít službu Prodejce. Tu lze aktivovat tak, že si pořídí certifikát Prodejce.

Držitelé Osobního certifikátu získávají certifikát Prodejce bezplatně. K získání certifikátu prodejce je třeba zaregistrovat webové stránky, na kterých bude provozovat službu WebMoney, v katalogu Megastock. Službu lze ovládat z panelu nastavení certifikátu Obchodník.

Pozor!
Nezabýváme se nezákonnými platbami ani ilegálními obchody. S podobnými žádostmi se na nás, prosím, neobracejte.

UPOZORNĚNÍ. Nabízené produkty a služby neposkytujeme osobám či institucím, které chtějí systém WebMoney zneužívat. Jsme nezávislá firma, která poskytuje služby a dle svého uvážení rozhoduje o cenách a nabídkách. ubjekty, které zneužívají systém WebMoney Transfer nemohou přijímat provizi nebo jiné odměny plynoucí z účasti v systému. Centrum nenese žádnou zodpovědnost za jejich činnost. Certifikace provedená naším Centrem pouze ověřuje údaje pro spojení a totožnost uživatele. Certifikace je prováděna na základě našeho uvážení a nijak se nevztahuje k provozovatelům systému WebMoney Transfer.


CZ RU EN