Česká pobočka WebMoney (nákup - prodej)

U Staronové synagogy v Praze

Verified WebMoneyVerified WebMoneyWe accept WebMoney

Získat certifikát

Osobní a základní certifikáty vydává náš obchodní partner :
Registrátor Syedyshev Oleg WMID : 981434194552

Certifikát WebMoney - partnerský program

Pokud se zamyslíte, jistě přijdete na to, že pomocí certifikačního systému Webmoney je možné vydělat peníze.
Webmoney nabízí dvě varianty partnerského programu: pro registrátory a pro personalizátory.
Personalizátor je vlastník Osobního certifikátu, který ho opravňuje vydávat Základní certifikáty. Stát se Personalizátorem není složité, stačí pouhé dva kroky:

Garanční příspěvek ve výši 100 WMZ je zárukou zabezpečení činnosti Personalizátora a je vratný po ukončení certifikace posledního žadatele, pokud nebude mít certifikační centrum výhrady stran hodnověrnosti údajů předaných k opakovanému prověření. Pokud Personalizátor poruší pravidla certifikace, popsaná v dokumentu "Pravidla pro vydávání certifikací", garanční příspěvek propadá.
Každý Personalizátor, který má oprávnění vydávat Základní certifikáty, je zapsán v rejstříku systému Webmoney.

Poplatek za vydání Základního certifikátu si Personalizátor určuje sám. Nesmí to však být méně než 1 WMZ. Personalizátor má také právo odřeknout vydání certifikátu v tom případě, pokud předložené dokumenty nebudou v souladu s "Pravidly vydávání certifikátů".

Výdělek Personalizátora za prověření osobních údajů a vydání Základního certifikátu je 50% z ceny Základního certifikátu.

Postup pro zisk provizí je následující:

Registrátor je ten uživatel, který je držitelem certifikátu Registrátor a má oprávnění vydávat jak Základní, tak Osobní certifikáty. Certifikát Registrátor může získat pouze držitel osobního certifikátu a to pouze na základě osobního setkání s představitelem Centra certifikace v Moskvě a uzavření smlouvy s operátorem systému WebMoney Transfer a kde je zaplacen garanční poplatek ve výši 2000 WMZ. Business Level (BL) žadatele v systému WebMoney Transfer by neměl být menší než 50 a od momentu registrace uživatele v systému by měl uplynout více než rok.

Všichni Registrátoři jsou zapsáni v elektronickém registru systému Webmoney.

Každý Registrátor samostatně určuje cenu Osobního certifikátu, ta však nesmí být nižší než 5 WMZ. Registrátor má právo odmítnout vydání certifikátu v případě, že předložené dokumenty nejsou v souladu s "pravidly vydávání certifikátů".

Kromě toho mohou registrátoři provádět zpětné ověření Základních certifikátů, které vydávají Personalizátoři. Odměna za zpětné prověření Základního certifikátu je 25% z ceny poplatku za jeho vystavení.

Za vystavení Osobního certifikátu získá Registrátor provizi ve výši 75% z ceny, kterou si stanovil. Zbývajících 25% představuje provizi Centra certifikace.

Pozor!
Nezabýváme se nezákonnými platbami ani ilegálními obchody. S podobnými žádostmi se na nás, prosím, neobracejte.

UPOZORNĚNÍ. Nabízené produkty a služby neposkytujeme osobám či institucím, které chtějí systém WebMoney zneužívat. Jsme nezávislá firma, která poskytuje služby a dle svého uvážení rozhoduje o cenách a nabídkách. ubjekty, které zneužívají systém WebMoney Transfer nemohou přijímat provizi nebo jiné odměny plynoucí z účasti v systému. Centrum nenese žádnou zodpovědnost za jejich činnost. Certifikace provedená naším Centrem pouze ověřuje údaje pro spojení a totožnost uživatele. Certifikace je prováděna na základě našeho uvážení a nijak se nevztahuje k provozovatelům systému WebMoney Transfer.


CZ RU EN