Česká pobočka WebMoney (nákup - prodej)

U Staronové synagogy v Praze

Verified WebMoneyVerified WebMoneyWe accept WebMoney

Získat certifikát

Služby právnickým osobám

Stejný rozsah služeb jako fyzickým osobám poskytujeme i osobám právnickým. Doplnění WM peněženek je možné bankovním převodem, operace proběhne obvykle do jednoho pracovního dne. O transakci vydáváme podrobný účetní dokument.

Právní hledisko

Jednotky WMZ, WMR, jsou hlavními prostředky systému WebMoney Transfer. Jsou to cenné papíry, které však nemají fyzickou podobu. Elektronické peníze procházejí účetnictvím stejně jako běžné cenné papíry – např. směnky. V souladu s tím je možné jimi platit za zboží nebo za služby úplně stejně, jako jakýmikoli jinými cennými papíry. Všechny operace nákupu a prodeje elektronických peněz jsou z naší strany potvrzeny příjmovým dokladem, nezbytným pro účetní evidenci.

Jak vytvořit účetní dokumenty?

Při zadávání platby vyplňte žádost o vystavení účetních dokumentů, které se po zaplacení automaticky vygenerují a v případě potřeby Vám budou zaslány emailem.

Jak zažádat o účetní dokumenty?

Je nutné požádat formou oficiálního dopisu. Žádost napište na hlavičkovém papíře společnosti, opatřete razítkem a podpisem. Naskenovanou žádost odešlete emailem na adresu: info@e-money-v-praze.eu

Pozor!
Nezabýváme se nezákonnými platbami ani ilegálními obchody. S podobnými žádostmi se na nás, prosím, neobracejte.

UPOZORNĚNÍ. Nabízené produkty a služby neposkytujeme osobám či institucím, které chtějí systém WebMoney zneužívat. Jsme nezávislá firma, která poskytuje služby a dle svého uvážení rozhoduje o cenách a nabídkách. ubjekty, které zneužívají systém WebMoney Transfer nemohou přijímat provizi nebo jiné odměny plynoucí z účasti v systému. Centrum nenese žádnou zodpovědnost za jejich činnost. Certifikace provedená naším Centrem pouze ověřuje údaje pro spojení a totožnost uživatele. Certifikace je prováděna na základě našeho uvážení a nijak se nevztahuje k provozovatelům systému WebMoney Transfer.


CS RU EN